send link to app

Kalambury


4.1 ( 8201 ratings )
게임 역할 놀이 가족
개발자: ICODE Software
비어 있는

Kalambury to gra polegająca na odgadywaniu słów. Jeden z graczy zapoznaje się z wylosowanymi hasłami, które następnie stara się wyjaśnić pozostałym uczestnikom zabawy. Celem gry jest odgadnięcie jak największej ilości haseł. Gra podzielona jest na rundy, z których każda trwa zwykle minutę. W każdej z rozgrywek użytkownicy dostają inny zbiór słów do odgadnięcia. Czas trwania rundy oraz ilość losowanych haseł na rundę może być zmieniana w aplikacji. Gra przeznaczona jest dla minimum dwóch osób, można także grać z podziałem na drużyny.

***
Kalambury is a game of guessing words. One of the players tries to explain each word to other.